Serate filozofice

Serată filozofică. 27.10.2014.

15.10.2014

Serată filozofică. 2014.05.20.

Boros Gábor: Anti-Bataille

20.05.2014

Serată filozofică. 2014.03.20

Musca Vasile. Criza lumii - problemă filosofică şi teologică.

20.03.2014

Serată filozofică. 2013.12.06.

Mester Béla: Înflorirea şi decăderea filosofiei naţionale. 

06.12.2013

Serată filozofică. 2013.05.23.

Nagy T. Katalin: Destruction art

23.05.2013

Serata filozofica. 2013.11.07.

Schimbarea poziţiei. Artistul ca şi colecţionar şi cercetător. Prelegerea doamnei Nagy T. Katalin. 

05.05.2013

Serată filozofică.

Tradiţia simpozionului în filosofia iubirii: Platon, Ficino, Diderot. Prelegerea domnului profesor Boros Gábor. 

21.11.2012

Serată filosofică. 2012.05.30.

Dorinţă, pasiune, iubire. Prelegerea domnului profesor Egyed Péter. 

30.05.2012

Serată filozofică. 2012.04.27.

Requiem pentru autor. Prelegerea doamnei Horvath Gizela. 

27.04.2012

Serata filozofică. 2012.03.29.

Orientează sau manipulează? De la reclama raţională la reclama totală. Prelegerea domnului Székedi Levente. 

29.03.2012

Serată filosofică. 2012.02.28.

Cum să învăţăm limbi străine? Prelegerea doamnei Maior Enikő.

28.02.2012

Serată filozofică. 2012.01.19.

Lege, drept, respectul legilor. Prelegerea doamnei Forró Enikő.

18.01.2012