FILOZÓFIAI EST: Tudástranszfer a másik sávban. Magyar filozófusok recepciója a 18-19. századi Nyugat-Európában

FILOZÓFIAI ESTE GURKA DEZSŐVEL

Moszkva Kávézó, 2014. november 12, 18 óra

     2014. november 12-én, szerdán 18 órától a FILOZÓFIAI ESTÉK keretében Tudástranszfer másik sávban Magyar filozófusok recepciója a 18-19. századi Nyugat-Európában címmel tartott előadást a Moszkva kávéházban dr. Gurka Dezső a szegedi Gál Ferenc Pedagógiai Főiskola tanára.

"Az előadás illetve beszélgetés, a szokásos megközelítéstől némileg eltérő módon, a magyar filozófia külföldi hatástörténetét kívánja középpontba állítani. Az a tény, hogy a magyar bölcselet története mindenekelőtt recepciótörténetként interpretálható, jobbára háttérbe szorítja az ellenirányú hatások vizsgálatának szempontját, holott az élénk peregrinációs kapcsolatok következtében, illetve a tudományos társaságok magyar tagjainak révén nem pusztán személyes kapcsolatok alakultak ki a 18–19. század egyes prominens személyiségeivel (mint például Fessler Ignác Aurél és Fichte, Schedius Lajos és Hegel esetében), hanem olykor a magyar filozófusok és természettudósok munkáinak szövegszerű recepciója is kimutatható a 18–19. század néhány centrális filozófiai szövegében. Segner János András Kant valamint Winterl Jakab Schelling és Ørsted műveire gyakorolt hatásának bemutatása mellett sor kerül majd néhány későbbi vonatkozás – így Palágyi Menyhért és Lakatos Imre német illetve angolszász fogadtatásának –exponálására is. A szóban forgó aspektus vizsgálatának az ad sajátos aktualitást, hogy a kurrens historiográfiai metódusok – így például a konstellációkutatás, a romantikus tudományok fogalma, illetve a tudományfejlődés-elméletek – számos magyar vonatkozásra irányították rá a nemzetközi szakirodalom figyelmét."

 

plakat Transzfer

Dsc 0004Dsc 0006Dsc 0008Dsc 0010Dsc 0019Dsc 0020Dsc 0022Dsc 0023