FILOZÓFIAI EST: Tanítani kettős tükörben

FILOZÓFIAI ESTE DR. MAGYARI SÁRÁVAL
Moszkva Kávézó, 2015. MÁRCIUS 26., 18 óra

 

plakat tanitani 1A „tanítás” mint a példaadás morális követelménye, minden olyan ember feladta, kötelessége, aki valamilyen szinten hatással és befolyással van kisebb vagy nagyobb közösségek életére, ezek értékrendjére. Ugyanakkor  a „tanítóság” ethosza mára sokat vesztett klasszikus kori becséből, és az „elhivatottság”-ból weberi értelemben „hivatás”, azaz „szakma” lett. Milyen következményekkel járt, jár ez a metamorfózis a tanítóság, tanítás társadalmi, morális, de akár szociológiai vagy netán oktatás- és gazdaságpolitikai szempontok szerinti megítélésére? És hogyan ítéli ezt meg a „laikus közvélemény”?

A  PKE filozófia- és kultúratudományok tanszéke által szervezett „Filozófiai esték” keretében ezekre a kérdésekre reflektálva kívánt vitaindító ismertetőt tartani dr.Magyari Sára nyelvész antropológus, magyartanár, a PKE adjunktusa, aki kutatói- pedagógusi pályája mellett két évtizedes tapasztalattal végzi azt a „népművelő és nyelvőrző munkát”, melynek célja a  kisebbségi szórványközösségek megtartása  és azok fejlesztése.

12345678910111213