Bemutatás

A Filozófia Tanszék 1999-ben alakult a filozófiai képzés biztosítására a Sulyok István Református Főiskolán, majd jogutódján, a Partiumi Keresztény Egyetemen. A tanszék jelenleg három képzést tart fenn: a filozófia alapszakot, amely 2007-től államilag akkreditált, valamint két magiszteri képzést, amelyek 2009-ben nyertek akkreditációt.

kiut szuk

A tanszék munkaközössége mind az oktatásban, mind pedig a kutatásban azt a hitvallást követi, hogy a filozófia művelésének ma is fontos küldetése van, legalább három szempontból:

  1. Az európai kultúra alapja az európai filozófia. Ez persze nem azt jelenti, mintha a vallásnak, a művészeteknek és a szaktudományoknak ne lett volna hasonlóan fontos szerepük. De a sajátosan európai filozófiának köszönhetően születtek meg azok az eszmék és eszmények, amelyek meghatározzák, kik is vagyunk: az ésszerűség, a szabadság és az igazságosság tisztelete, az önismeret etikai parancsa, a természet igenlése és megismerésének vágya, a tudományos igazság kutatása. Az eszmék és az eszmények azonban kihalnak, ha nem gondozzuk őket – erre is hivatott a filozófiai hagyomány ápolása és továbbadása.
  2. Nem élhetünk szabad és felelős életet a kritikai gondolkodás gyakorlása nélkül, a kritikai gondolkodás iskolája pedig a filozófia.
  3. A bennünket körülvevő világot az egyes tudományok kísérlik meg megismerni, a vallás és a művészetek pedig az értelmére kérdeznek rá. A filozófiához akkor fordulunk, ha mindezeket a szempontokat nem elszigetelten, hanem összefüggéseikben szeretnénk látni. Ezért tartjuk ma is nélkülözhetetlennek.

A klasszikus egyetem-eszménynek megfelelően a tanszék tevékenységében megközelítőleg azonos hangsúlyt kap az oktatás és a tudományos kutatás. Az utóbbinak 2008 óta a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófiai Kutatóintézete nyújt hátteret. A tanszék, illetve az Intézet munkatársai főképp a következő kutatási területeken tevékenykednek:


Kapcsolat